Uzm. Dr. Ayçe Şener Psikiyatrist Psikoterapist

#

1977 Ankara doğumluyum. Lise eğitimimi Ankara Yüce Fen Lisesi’nde tamamladım, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. 2005-2010 yılları arasında Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisasını tamamladım. İhtisas eğitimim sırasında 2 yıl süren 100 saat teorik ve 100 saat uygulamalı ve denetimli Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi’ni tamamladım. İhtisas eğitimimin gereği olarak çeşitli terapiler ile ilgili temel eğitimleri aldım. Yatan ve ayakta çok miktarda hasta takip etme şansını yakaladım. İhtisasımın tamamlanması sonrası 2010 yılında devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmek üzere geldiğim Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde 2021 yılına kadar hastanenin kapalı kadın ve erkek yataklı servislerinde çok sayıda Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, bipolar bozukluk ve psikotik bozukluk hastasının takip ve tedavisini yürüttüm. Alkol ve madde bağımlılığı konusunda AMATEM Kliniği’nde 3 yıl sorumlu hekim olarak çalıştım, psikotik hastaların ayakta yakın takiplerinin yapılmasına olanak sağlayan TRSM (toplum ruh sağlığı merkezi) de kuruluşunda ve sonrasında tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarında bulundum. Ayrıca Yoğun poliklinik ortamında depresyon, anksiyete bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, sosyal fobi, panik bozukluk gibi psikiyatrik durumların tanı ve tedavisini yaptım ancak bunun daha fazlasının yapılmasının psikiyatri polikliniğinde şart olduğu düşüncesi ile son 5 yıldır almakta olduğum EFTA (European Family Therapy Association) onaylı aile terapisi eğitimi sayesinde onlarca aile ve çiftle çalışma fırsatı buldum. 2021 yılında hastayı anlayabilmek ve daha verimli çalışabilmek için kısa poliklinik görüşmelerinin yeterli olmadığı düşüncesi ile psikoterapi alanındaki uygulamalarıma ağırlık verebilmek amacıyla devlet görevimden ayrılarak kendi özel muayenehanemde hasta kabulüne başladım. Evli ve 2 çocuk annesiyim.